De Fem Vanligaste Löparskadorna och Hur Du Hanterar Dem

Löpning är en fantastisk träningsform som förbättrar både fysisk och mental hälsa. Dock är det inte ovanligt att löpare drabbas av skador som kan störa deras träningsrutiner. Här är en genomgång av de fem vanligaste löparskadorna: plantar fasciit (hälsporre), framfotsinsufficiens (nedsjunket främre fotvalv), hälseneproblem (akillestendinos), benhinneinflammation och löparknä. Vi går igenom vad varje skada är, dess symtom, orsaker och hur du kan behandla och förebygga dem.

1. Plantar Fasciit (Hälsporre)

Vad är det? Plantar fasciit, ofta kallat hälsporre, är en inflammation i plantarfascians bindväv som sträcker sig från hälen till tårna. Detta tillstånd orsakar smärta i hälen, speciellt när du tar de första stegen på morgonen eller efter att ha suttit en längre tid.

Symtom:

 • Skarp smärta i hälen vid de första stegen på morgonen
 • Smärta som minskar efter en stund men kan återkomma efter långvarig stående eller aktivitet

Orsaker:

 • Överbelastning av plantarfascia på grund av löpning, särskilt på hårda ytor
 • Dåliga skor med otillräcklig dämpning och stöd
 • Felaktig löpteknik eller plötslig ökning i träningsintensitet

Lösning:

 • Vila och minska löpningen tills smärtan minskar
 • Stretcha plantarfascia och vadmusklerna
 • Använd skoinlägg eller ortopediska sulor för bättre stöd
 • Applicera is på det smärtsamma området för att minska inflammation

2. Framfotsinsufficiens (Nedsjunket främre fotvalv)

Vad är det? Framfotsinsufficiens innebär att det främre fotvalvet har sjunkit, vilket leder till ökad belastning på mellanfotsbenen och kan orsaka smärta och obehag i främre delen av foten.

Symtom:

 • Smärta och ömhet i främre delen av foten
 • Känsla av att gå på småsten
 • Domningar eller stickningar i tårna

Orsaker:

 • Överbelastning på grund av löpning eller stående under långa perioder
 • Felaktig fotställning eller användning av olämpliga skor
 • Anatomiska faktorer såsom plattfot eller hög fotvalv

Lösning:

 • Använd skor med bra stöd för fotvalvet
 • Sätt in metatarsalkuddar eller skoinlägg för att avlasta trycket
 • Utför fotövningar och stretchövningar för att stärka fotens muskler
 • Vila och undvik aktiviteter som förvärrar smärtan

3. Hälseneproblem (Akillestendinos)

Vad är det? Akillestendinos är en degenerativ förändring i akillessenan, den stora senan som förbinder vadmusklerna med hälbenet. Detta tillstånd orsakar smärta och stelhet i hälsenan, särskilt på morgonen eller efter aktivitet.

Symtom:

 • Smärta och stelhet i hälsenan, speciellt på morgonen
 • Svullnad och ömhet längs hälsenan
 • Smärta som förvärras vid löpning eller hopp

Orsaker:

 • Överbelastning på grund av intensiv eller långvarig löpning
 • Brist på uppvärmning eller stretching
 • Felaktig löpteknik eller användning av olämpliga skor

Lösning:

 • Vila och minska löpningen tills smärtan minskar
 • Stretcha och stärka vadmusklerna
 • Använd skor med bra dämpning och stöd
 • Applicera is och använd antiinflammatoriska läkemedel vid behov

4. Benhinneinflammation (Shin Splints)

Vad är det? Benhinneinflammation, eller shin splints, är en inflammation i muskler, senor och benvävnad runt skenbenet. Detta tillstånd orsakar smärta längs den inre kanten av skenbenet.

Symtom:

 • Smärta längs den inre kanten av skenbenet, speciellt under och efter löpning
 • Ömhet och svullnad i det smärtsamma området
 • Smärta som förvärras vid ansträngning och minskar med vila

Orsaker:

 • Överbelastning på grund av intensiv löpning eller plötslig ökning i träningsintensitet
 • Löpning på hårda ytor
 • Användning av olämpliga skor med dålig dämpning

Lösning:

 • Vila och minska löpningen tills smärtan minskar
 • Använd skor med bra dämpning och stöd
 • Stretcha och stärka underbensmusklerna
 • Applicera is och använd antiinflammatoriska läkemedel vid behov

5. Löparknä (Iliotibialbandssyndrom)

Vad är det? Löparknä, eller iliotibialbandssyndrom (ITBS), är en irritation i iliotibialbandet, en tjock bindväv som löper längs utsidan av låret från höften till knät. Detta tillstånd orsakar smärta på utsidan av knät, särskilt under löpning.

Symtom:

 • Smärta på utsidan av knät, särskilt vid löpning nedför eller vid långvarig aktivitet
 • Ömhet och svullnad på utsidan av knät
 • Känsla av att knät låser sig eller ger vika

Orsaker:

 • Överbelastning på grund av löpning, speciellt nedförsbacke
 • Felaktig löpteknik eller löpning på lutande ytor
 • Svaga höft- och sätesmuskler

Lösning:

 • Vila och minska löpningen tills smärtan minskar
 • Stretcha och stärka höft- och sätesmusklerna
 • Använd en foam roller för att massera och töja iliotibialbandet
 • Justera löpteknik och undvik löpning på lutande ytor

 

Löpning är en fantastisk form av träning, men det är viktigt att vara medveten om vanliga skador och hur man kan förebygga och behandla dem. Genom att lyssna på din kropp, använda rätt utrustning och utföra regelbundna stretching- och styrkeövningar kan du minska risken för skador och njuta av löpningen på ett säkert och hållbart sätt.